info@medi-law.nl | 06-343 443 62

Blogs/Columns


Toestemming van gescheiden ouders voor behandeling kind

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Tekortgeschoten als (hoofd-) regiebehandelaar

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Het niet instellen van actieve monitoring door de behandelaar

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Het verbreken van de behandelrelatie door de behandelaar

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Beroepsgeheim blijft na overlijden van patiënte onverkort gelden

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Professionele werkomstandigheden van belang voor tuchtrechtelijk oordeel

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

De werkomstandigheden van een ambulanceverpleegkundige

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Onzorgvuldig handelen bij nachtelijk consult

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

De gevolgen van het omzetten van een richtlijn naar een eigen praktijkprotocol en van een gebrekkige praktijkorganisatie

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Een deugdelijk verbetertraject bij disfunctioneren

MediLaw Zorgblog arbeidsrecht

Lees verder

Werd deze patiënt onheus bejegend door zijn internist?

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Een zwaarwegend belang voor dossierinzage door een nabestaande

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder