info@medi-law.nl | 06-343 443 62

Blogs/Columns


Het verbreken van de behandelrelatie door de behandelaar

(06-09-2021)

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Beroepsgeheim blijft na overlijden van patiënte onverkort gelden

(22-06-2021)

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Professionele werkomstandigheden van belang voor tuchtrechtelijk oordeel

(07-06-2021)

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

De werkomstandigheden van een ambulanceverpleegkundige

(27-05-2021)

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Onzorgvuldig handelen bij nachtelijk consult

(20-05-2021)

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

De gevolgen van het omzetten van een richtlijn naar een eigen praktijkprotocol en van een gebrekkige praktijkorganisatie

(12-05-2021)

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Een deugdelijk verbetertraject bij disfunctioneren

(26-04-2021)

MediLaw Zorgblog arbeidsrecht

Lees verder

Werd deze patiënt onheus bejegend door zijn internist?

(20-04-2021)

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder

Een zwaarwegend belang voor dossierinzage door een nabestaande

(16-04-2021)

MediLaw Zorgblog tuchtrecht

Lees verder