info@medi-law.nl | 06-343 443 62

Privacyverklaring MediLaw

Algemeen

MediLaw respecteert de privacy van haar klanten, gebruikers van haar website en andere betrokkenen en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring zullen wij toelichten welke gegevens MediLaw verwerkt en waarom. Tevens staat beschreven welke rechten u hebt.

MediLaw behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring. De actuele privacyverklaring wordt op de website gepubliceerd. Wij adviseren u deze regelmatig te raadplegen.

Doel verwerking persoonsgegevens

MediLaw gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• het onderhouden van contact;

• de uitvoering van onze juridische dienstverlening;

• de uitvoering van wettelijke verplichtingen;

• promotie- of marketingdoeleinden, die betrekking hebben op de dienstverlening vanuit MediLaw.

Soort persoonsgegevens die wij verwerken

MediLaw verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de omschreven doeleinden en die door MediLaw kunnen worden verwerkt, betreffen:

• NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres

• Kvk-uittreksel van uw bedrijf

• Gegevens die u ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de dienstverlening, zoals overeenkomsten etc.

• IP-adres

MediLaw verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens indien deze voor de uitvoering van de dienstverlening door de opdrachtgever worden verstrekt. Indien persoonsgegevens van een derde gedeeld worden met ons, moet onze opdrachtgever daarvoor toestemming vragen aan de betreffende derde. In geval van bijzondere persoonsgegevens dient sprake te zijn van uitdrukkelijke toestemming.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

MediLaw verwerkt gegevens op grond van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- wettelijke verplichting;

- uitvoering van de overeenkomst;

- toestemming;

- gerechtvaardigd belang.

Indien gegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan is hier afzonderlijk toestemming voor gevraagd.

Bewaartermijn

MediLaw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen van de gegevensverwerking te realiseren en houdt rekening met wettelijke bewaarplichten.

Delen van gegevens met derden

MediLaw verkoopt uw gegevens niet aan derden. MediLaw verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening, om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

MediLaw gebruikt verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. De website van MediLaw maakt ook gebruik van Google Analytics. Deze service van Google maakt ook gebruik van cookies. Google Analytics levert statistieken over bijvoorbeeld het aantal bezoekers en de bezochte pagina’s. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

U kunt de cookies accepteren door op ‘ok’ te klikken als u onze website bezoekt. Wanneer u cookies uit wilt schakelen dient u de instellingen van uw browser te wijzigen. U heeft altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

Beveiliging

MediLaw hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij MediLaw toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

Uw privacyrechten

U hebt het recht om kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren, recht op informatie, recht op beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en recht op het verkrijgen van uw gegevens. Wanneer u hiertoe een verzoek doet, zal MediLaw binnen vier weken reageren. Dit verzoek kunt u indienen via mrpoel@medi-law.nl. Verzoeken worden alleen in behandeling genomen indien deze betrekking hebben op uw eigen gegevens.

Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons dit per e-mail laten weten: mrpoel@medi-law.nl. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze verklaring kunt u per mail contact met ons opnemen: mrpoel@medi-law.nl.

Deze privacyverklaring is op 2 december 2020 vastgesteld.