info@medi-law.nl | 06-343 443 62

Disclaimer MediLaw

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor eigen gebruik. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. MediLaw is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Zonder uitdrukkelijke toestemming van MediLaw is het de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.