info@medi-law.nl | 06-343 443 62

De wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is complex en regelmatig aan verandering onderhevig. MediLaw volgt de veranderingen en adviseert u over de gevolgen die deze wet- en regelgeving voor u in de praktijk kunnen hebben. U kunt bij MediLaw terecht voor juridische bijstand en advies inzake de volgende aandachtsgebieden:

• arbeidsrecht;
• klacht- en tuchtrecht;
• ondernemingsrecht;
• vraagstukken in relatie tot de zorgverzekeraar, waaronder een materiële controle;
• vraagstukken inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
• privacy in de zorg.


Meer over arbeidsrecht

Wanneer u personeel in dienst hebt, heeft u als werkgever te maken met arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. Indien gewenst kan MediLaw u onder andere adviseren omtrent:

• arbeidsrechtelijke overeenkomsten;
• arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen;
• arbeidsongeschiktheid van een werknemer en re-integratie;
• disfunctioneren van een werknemer;
• ontslag.

MediLaw kan overeenkomsten of regelingen voor u opstellen. Uiteraard is het ook mogelijk uw eigen documenten te laten toetsen.
Meer over klacht- en tuchtrecht

Als een patiënt ontevreden is en een klacht tegen u indient, is dit voor u als zorgverlener vaak ingrijpend en belastend. De mogelijke gevolgen van een klacht zijn afhankelijk van de instantie waartoe de patiënt zich heeft gewend. Een klacht bij een geschillencommissie kan bijvoorbeeld leiden tot toekenning van een schadevergoeding aan de patiënt. Gegrondverklaring van een klacht door het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kan leiden tot lichte of zware tuchtrechtelijke maatregelen.

Indien een klacht ‘dreigt’ of wanneer u een klacht hebt ontvangen, is het belangrijk vroegtijdig contact op te nemen met MediLaw. In een vroeg stadium kunnen wij nog uitstel vragen, zodat er meer rust en tijd is voor een goed verweer. Ook kan soms tot een oplossing worden gekomen door met de klager in gesprek te gaan.Kennis delen

Als u binnen uw organisatie of praktijk uitleg wilt ontvangen over actuele regelgeving in de zorg, kunt u contact opnemen met MediLaw om de mogelijkheden te bespreken.