info@medi-law.nl | 06-343 443 62

Professionele werkomstandigheden van belang voor tuchtrechtelijk oordeel

Gepubliceerd: 2 jaar geleden (2021-06-07)


Professionele werkomstandigheden van belang voor tuchtrechtelijk oordeel

Zoals weergegeven in onze vorige zorgblog heeft het Centraal Tuchtcollege de werkomstandigheden van ambulanceverpleegkundigen uitgebreid uiteengezet. Mede in het licht van die omstandigheden beoordeelt het college deze tuchtzaak.  

Casus

De ambulanceverpleegkundige kwam bij een 77 jaar oude man die was gecollabeerd in de badkamer. Ze nam een anamnese af, de man was goed aanspreekbaar, en verrichtte onderzoek. De man gebruikte bloedverdunners en had kort geheugenverlies gehad en krachtverlies in zijn ledematen. Hij had een hoofdwond en pijn in nek, armen, schouders en heupen. Ze stelde feitelijk de werkdiagnose CVA, waarbij een mogelijk wervelletsel niet werd uitgesloten. In het ziekenhuis bleek dat er sprake was van een dwarslaesie. De man diende een tuchtklacht in omdat hij niet ge├»mmobiliseerd  was vervoerd, terwijl hij had aangegeven zijn benen niet te kunnen bewegen. Zijn huisarts deed een incidentmelding. Het Regionaal Tuchtcollege achtte de klacht gegrond.

Oordeel Centraal Tuchtcollege

De verklaring van de ambulanceverpleegkundige, waarin zij stelt beweging van het rechterbeen te hebben gezien en het gevoel in de benen te hebben gecontroleerd, vindt het college aannemelijk. Zij had bij een veelheid van gepresenteerde klachten snel en voortvarend verschillende onderzoeken verricht, zoals onder andere naar heup, buik, armen en nek. Het college acht het daarom aannemelijk dat ook de sensibiliteit van de benen is gecontroleerd. Het college is van oordeel dat de ambulanceverpleegkundige haar onderzoek op zorgvuldige en adequate wijze heeft verricht, een in de gegeven omstandigheden verdedigbare werkhypothese heeft gesteld en er geen indicatie was voor gebruik van headhuggers in de ambulance. De klacht is derhalve alsnog ongegrond.

Tot slot

Dat de man de verklaring van de verpleegkundige betwistte maakte het voor het college niet anders. De man en zijn familie bevonden zich in een stressvolle situatie, waarbij het volgens het college denkbaar is dat sommige zeer snel verrichte onderzoeken voor hen onopgemerkt waren gebleven.

Hebt u een vraag naar aanleiding van dit onderwerp, of wilt u zich laten bijstaan in verweer tegen een (tucht)klacht? Mail naar info@medi-law.nl of bel ons.

Uitspraak