info@medi-law.nl | 06-343 443 62

Het verbreken van de behandelrelatie door de behandelaar

Gepubliceerd: 2 jaar geleden (2021-09-06)


Het verbreken van de behandelrelatie door de behandelaar

Patiënte was sinds 2010 onder behandeling van de neuroloog, vanwege verschillende klachten en angst voor MS. De neuroloog vond destijds geen objectiveerbare neurologische afwijkingen. In 2016 zag de neuroloog patiënte opnieuw en stelde op grond van nieuwe bevindingen de diagnose MS. Vervolgens vond in 2017 een gesprek plaats tussen de neuroloog en patiënte en haar echtgenoot, waarin de echtgenoot de neuroloog overviel met diverse beschuldigingen en de aankondiging van een klacht. De gemoederen liepen op en de neuroloog voelde zich geïntimideerd en onveilig, waarop hij de behandelrelatie met patiënte per direct beëindigde.

Conform de WGBO kan een geneeskundige behandelingsovereenkomst alleen op grond van gewichtige redenen worden beëindigd: bijvoorbeeld wegens een vertrouwensbreuk. Het Regionaal Tuchtcollege kan zich voorstellen dat de neuroloog weinig vertrouwen ervaarde van patiënte en haar echtgenoot, gezien de regelmatige tussentijdse raadplegingen van andere specialisten door patiënte. Dit rechtvaardigt echter niet de plotselinge beëindiging van de behandelingsovereenkomst. Ook het gedrag van de echtgenoot is op grond van de wet en het KNMG-standpunt ‘Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ geen reden voor beëindiging.

Het college is van oordeel dat de neuroloog pogingen had moeten ondernemen het contact en de overeenkomst na het gesprek te herstellen, of in ieder geval zorg te dragen voor overdracht naar een andere specialist. Verder wordt het hem aangerekend dat hij zich niet hield aan de zorgvuldigheidseisen inzake beëindiging van een behandelingsovereenkomst, zoals het geven van een waarschuwing en het in acht nemen van een redelijke termijn. Alles overziend verklaart het college de klacht gegrond en legt de neuroloog een waarschuwing op. De neuroloog heeft geen beroep ingesteld tegen de gegrondverklaring van deze klacht.

Hebt u een vraag naar aanleiding van dit onderwerp, of wilt u zich laten bijstaan in verweer tegen een (tucht)klacht? Mail naar info@medi-law.nl of bel ons.

Uitspraak