info@medi-law.nl | 06-343 443 62

Een zwaarwegend belang voor dossierinzage door een nabestaande

Gepubliceerd: 3 jaar geleden (2021-04-16)


Een zwaarwegend belang voor dossierinzage door een nabestaande

Wat speelt er?

Een moeder klaagt de psychiater aan van haar meerderjarige zoon, nadat haar zoon door suïcide is overleden.

De moeder veronderstelt een verband tussen de voorgeschreven medicatie en het overlijden. Ze wenst daarom inzage in het dossier van haar overleden zoon. De psychiater geeft hier geen gehoor aan. Ook aan de klachtencommissie geeft de psychiater tijdens de behandeling van de klacht geen inzage. Uiteindelijk leidt het niet meewerken aan het geven van dossierinzage tot een vervelend gevolg: de moeder dient een tuchtklacht in.

Wat constateert het Centraal Tuchtcollege?

De klacht van de moeder is gegrond: de psychiater had dossierinzage moeten geven. Het doel van de gevraagde dossierinzage, namelijk nagaan of er een relatie is tussen de medicatie en het overlijden van de patiënt, wordt gezien als een ‘zwaarwegend belang’. De psychiater had inzage niet aanhoudend en zonder duidelijke argumentatie mogen weigeren. Het Centraal Tuchtcollege verklaart de klacht gegrond maar legt, omdat het ‘beroepsgeheim op dit punt een complex leerstuk’ is, geen maatregel op.

Wanneer heeft een nabestaande een zwaarwegend belang voor dossierinzage?

Er moet sprake zijn van een geschaad belang waarvoor dossierinzage nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:

-       het vermoeden van een incident;

-       het onderzoeken van de wilsbekwaamheid van een overledene in relatie tot een testament;

-       het opsporen van een erfelijke aandoening in de familie.

Een emotioneel belang kan uitsluitend in combinatie met andere omstandigheden bijdragen aan een zwaarwegend belang. In de praktijk is deze afweging ingewikkeld, zoals ook het Centraal Tuchtcollege constateert.

Hebt u een vraag naar aanleiding van dit onderwerp? Mail deze naar info@medi-law.nl.

Uitspraak