info@medi-law.nl | 06-343 443 62

Een deugdelijk verbetertraject bij disfunctioneren

Gepubliceerd: 3 jaar geleden (2021-04-26)


Een deugdelijk verbetertraject bij disfunctioneren

Een disfunctionerende werknemer

Een Zorggroep voerde een mooi, nieuw concept in: een open keuken voor een meer gastvrije uitstraling naar de cliënten. De koks kregen scholing om goed uitvoering te kunnen geven aan hun nieuwe, meer dienstverlenende rol. Deze nieuwe rol ging één van de koks niet goed af: hij werd kortaf naar collega’s en cliënten en er volgden klachten over onheuse bejegening. De band met collega’s verslechterde door zijn onprettige communicatie. Gezien deze omstandigheden werd de kok ontslagen door de Zorggroep. De rechter kende de kok echter een extra vergoeding toe, aangezien de Zorggroep zich onvoldoende had ingespannen om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

De verantwoordelijkheid van de werkgever

De rechter wees de Zorggroep op zijn verantwoordelijkheid de werknemer een deugdelijk verbetertraject te bieden. Dat wil zeggen: een gezamenlijk opgesteld verbeterplan waarin het verwachte gedrag wordt geconcretiseerd, voortgangsgesprekken worden gepland en, afhankelijk van de voortgang, professionele begeleiding/coaching wordt ingezet. De jaarlijkse functioneringsgesprekken, enkele tussentijdse gesprekken en het aanbod van coaching waren onvoldoende. De Zorggroep had het voortouw moeten nemen toen bleek dat de gesprekken niet tot een oplossing leidden.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Mail naar info@medi-law.nl of neem direct contact met ons op. 

Uitspraak