info@medi-law.nl | 06-343 443 62

De werkomstandigheden van een ambulanceverpleegkundige

Gepubliceerd: 2 jaar geleden (2021-05-27)


De werkomstandigheden van een ambulanceverpleegkundige 

Het Centraal Tuchtcollege besteedt in een recente uitspraak uitgebreid aandacht aan de complexe werkomstandigheden van een ambulanceverpleegkundige, waarin onvoorspelbaarheid de enige constante lijkt. Lees onderstaande citaat voor een interessant inkijkje:

“Na een oproep daartoe van - veelal - een meldkamer, vertrekt een ambulanceteam naar de plaats van een ongeval. Een oproep van een meldkamer wordt alleen gedaan, indien sprake is of lijkt te zijn van spoedeisendheid. Het ambulanceteam verkrijgt, naast locatiegegevens, voor-informatie over het ongeval. Die voor-informatie, doorgaans verkregen door degene die gebeld heeft met de meldkamer, is veelal summier en kan onjuist en onvolledig zijn. De patiënt en diens medische staat en geschiedenis zijn het ambulanceteam in het algemeen onbekend. Daarbij komt dat ook de plaats van het ongeval voor het ambulanceteam in het algemeen onbekend is. De plaats van het ongeval kan fysieke of logistieke beperkingen met zich meebrengen, zowel bij de eerste behandeling als bij het latere vervoer naar de ambulance. Bij de plaats van het ongeval kunnen, tenslotte, omstanders aanwezig zijn die enerzijds behulpzaam kunnen zijn bij het werk van het ambulancepersoneel, maar anderzijds het werk van het ambulanceteam kunnen belemmeren. Onder deze complexe omstandigheden dient de ambulanceverpleegkundige op voortvarende wijze een anamnese af te nemen en verricht een grove screening van de vitale, potentieel levensbedreigende functies. In alle situaties dient een ambulanceverpleegkundige rust en overzicht te bewaren, hetgeen ook inventiviteit van een ambulanceverpleegkundige vergt. Daarbij acht het Centraal Tuchtcollege bovendien van belang om te vermelden dat een ambulanceverpleegkundige geen diagnoses stelt, maar een werkhypothese bepaalt naar aanleiding van de anamnese en de screening van de vitale functies op basis van de ABCDE-methode (airway/luchtweg, breathing/ademhaling, circulation, disability/bewustzijn en exposure-environment/blootstelling-omgevingsfactoren). “

Deze uiteenzetting door het college is niet voor niets. In de volgende blog kom ik hierop terug en kunt u lezen hoe deze omstandigheden de inhoudelijke beoordeling hebben beïnvloed.